216)Designat matbord av Eric Custer för Metropolitan Luxury år2000/Avalon Dining table by Eric Custer for Metropolitan Luxury

110)Mått/measurement:L.280 cm B. 1m .Kan vara det enda eller en av få då företaget inte sålt något sådan i Sverige tidigare.

Pris/price:48000:- SEK