403.1700-tals rokokobord med en målning från 1800-talets slut.

Pris:7700:-