184.) Ett par gustavianska karmstolar, sk svenska modellen (publ.10/4-19)

184.) gustavianska karmstolar 1700-tal.

Pris:28000:-/paret